• Bij-1
 • Bij-2
 • bij-3

Arie's bee-lief

Basiscursus bijenhouden

cursus

Duur en opzet van de cursus 

De cursus beslaat 6 dagen. We beginnen om 9.30 uur tot 12.00 uur, daarna is er een lunch tot 14.00u . Het middagblok duurt van 14u tot 15.30u en wordt afgesloten met een een gezellig plankje en een goed glas wijn.

De lessen zijn georiënteerd op de praktijk. 

De cursus wordt gegeven van 30 mei t/m 4 juni 2022 te Sussac, Frankrijk. Sussac ligt exact 900 km af  van Utrecht.

 

Doel van de cursus

In deze cursus wordt de basis aangeleerd om zelfstandig een bijenvolk te verzorgen.

Inhoud van de cursus 

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

In het theoriegedeelte komen aan de orde:

 • De honingbij, de ontwikkeling en het gedrag van de bij en het bijenvolk

 • De natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk

 • Zwermregulering

 • Preventieve en curatieve gezondheidszorg

 • Bijenproducten

 • De imker en de omgeving

 In het praktijkgedeelte komen aan de orde:

 • Gebruik van materialen

 • Controle van het bijenvolk

 • Controle en het nemen van maatregelen rond het zwermen

 • Het maken van een kunstzwerm

 • Scheppen van een zwerm

 • Oogsten en verwerken van honing

 • Hygiëne en ziektebestrijding

 • Verenigen van volken

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat voor deelname aan de cursus

 

Aansprakelijkheden

 • Deelname aan de cursusweek geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade, ondervonden gedurende de cursusweken.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen in het programma, veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar macht liggen.
 • Als de organisatie, onverhoopt, genoodzaakt is om buiten haar liggende redenen de cursus te annuleren, zullen alle reeds betaalde bedragen teruggestort worden.
 • We adviseren u zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering. 
 • Het meenemen van huisdieren is helaas niet toegestaan.